Hot Eyes Steam®

Vyhrievajúca ocná maska

– Znizuje tmavé kruhy okolo ocí

– Proti opuchnutým ociam

– Proti „UNAVENÝM“ ociam & „UNAVENÉMU vzhladu“

– Okamzitá relaxácia

Podmienky Sluzby

Podmienky Sluzby

1. Rozsah pôsobnosti

Tieto podmienky sa vztahujú na vsetky objednávky prostredníctvom násho e-shopu.

2. Zmluvný partner, zákaznícky servis

Kúpna zmluva vzniká s

IVY GmbH

Adresa: Stommeler Str. 72 | 50739 Köln | Nemecko
Tel.: (+49) 0221.8880777 | F.: (+49) 0221.8880779
Email info@hoteyessteam.com Internet www.hoteyessteam.com
Identifikacné císlo DPH v súlade s § 27a dani z obratu z nemeckého zákona: DE310249961
Registrovaný na súde: Okresný súd Kolín
Registracné císlo: HRB: 88892
Konatel: Özkan Sismanoglu
Copyright © IVY GmbH

Viac informácií o spolocnosti mozno nájst v imprinte.

3. Uzatvorenie zmluvy

Umiestnením výrobku v internetovom obchode, prekladáme záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzavretá kliknutím na tlacidlo objednávky prijat ponuku prostredníctvom tovaru v nákupnom kosíku. Ihned po odoslaní objednávky obdrzíte potvrdenie e-mailom.

Podmienkou pre úcinné uzavretie zmluvy je vzdy, ze objednávka je dokoncený odoslaním objednávky.

4. Prepravné poplatky

Okrem uvedených cien produktov, ktoré obsahujú dan z pridanej hodnoty, môzu nadalej existovat náklady na prepravu. Postovné v rámci Nemecka je zadarmo od hodnoty objednávky vo výske 50 €. Náklady na expedovanie do zahranicia sú pausálnej sadzby vo výske 12,00 €.

Môzete sa dozvediet viac o výske nákladov na prepravu v ponukách.

5. Platba

Platba sa robí vopred prostredníctvom PayPal alebo platobnou kartou.

Záloha: Pokial zvolíte spôsob platby vopred zavoláme vám nás bankový úcet a o potvrdení objednávky a dodaní tovaru po prijatí platby. Dodacia lehota cca. 3 pracovných dní po obdrzaní platby.

PayPal: Platíte fakturovanú ciastku prostredníctvom internetového poskytovatela sluzby PayPal. Musíte byt vzdy registrovaný alebo sa zaregistrujte, prihláste sa so svojimi prístupovými údajmi a potvrdte prevodné príkazy (výnimky, ak je to potrebné, vstup pre hostí). Viac informácii získate v priebehu objednávkového procesu.

Kreditná karta: Pri pouzití platobnej metódy „kreditnej karty“, vasa platba sa vykonáva prostredníctvom vasej kreditnej karty.

6. Osobný odber

Dodávame len postou. Bohuzial, osobný odber produktu nie je mozný.

7. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva nasím majetkom az do úplného zaplatenia.

8. Vratné / vrátenie tovaru pri uplatnovaní práva na odvolanie

V prípade, ze kupujúci ako spotrebitel vyuzije svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy (pozri nasledujúce instrukcie týkajúce sa práva na zrusenie), je povinný hradit pravidelné náklady na vrátenie, ak dodaný tovar zodpovedá objednávke, a ak cena z vrátený tovar nepresiahne € 40,00, alebo v prípade, ze kupujúci neposkytol protihodnotu alebo zmluvne dohodnutú ciastocnú úhradu za vyssiu cenu tovaru v case zrusenia.

9. Instrukcie  na zrusenie

V nasledujúcom texte, budete informovaný o stave a dôsledkoch zákonného práva na odvolania v prípade prepravných zákaziek.

Právo na odvolanie

Môzete zrusit svoje zmluvné vyhlásenie vo forme textu (napr list, fax, e-mail) do 14 dní bez udania dôvodu. Obdobie zacína po obdrzaní tohto poucenia v textovej forme, ale nie skôr, nez po prevzatí tovaru zo strany príjemcu (v prípade opakovanej dodávky rovnakého tovaru nie pred obdrzaním prvej ciastkovej dodávky) a takisto nie pred splnením nasich informacných poziadaviek v súlade s clánkom 246 § 2 v spojení s § 1 odsek 1 a 2 nemeckého obcianskeho zákonníka, rovnako ako nase povinnosti podla § 312g ods 1 veta 1 BGB v spojení s clánkom 246 § 3 nemeckého obcianskeho zákonníka. Vcasné odoslanie zrusenia alebo tovaru je dostatocné na zabezpecenie obdobia na odvolanie.

Odvolanie musí byt zaslané na adresu:

IVY GmbH
Adresa: Stommeler Str. 72 | 50739 Kolín | Nemecko
Tel.: 0221.8880777 | F.: 0221.8880779
Email info@hoteyessteam.com Internet www.hoteyessteam.com
Konatel: Özkan Sismanoglu

Sekvencia na zrusenie

V prípade úspesného odvolania, sluzby prijaté na oboch koncoch musia byt vrátené a akékolvek výhody (napr úroky) vycerpané. AK nemôzete prijat alebo odoslat sluzbu, ako je normálne (napr výhody pouzitia) v zhorsenom stave, musíte nám poskytnút tieto informácie. Nemajú poskytnút ziadnu hodnotu pre zhorsenie vlastností spôsobené zamýslaného pouzitia tovaru. Máte nárok iba na úhradu dane z pridanej hodnoty pouzívaním, ak ste pouzili tovar takým spôsobom, ktorý je imo rámec jeho vlastností a fungovania. „Testovanie vlastnosti a rezim prevádzky“ znamená testovanie a skúsania príslusného tovaru, ako je to mozné a obvyklé v oblasti podnikania. „Prenosné predmety majú byt vrátené na nase riziko.