Hot Eyes Steam®

Vyhrievajúca ocná maska

– Znizuje tmavé kruhy okolo ocí

– Proti opuchnutým ociam

– Proti „UNAVENÝM“ ociam & „UNAVENÉMU vzhladu“

– Okamzitá relaxácia

Zásady ochrany dát

Vázime si vásho záujmu o nase webové stránky. Ochrana vásho súkromia je pre nás velmi dôlezitá. My vám vzdy poskytneme komplexné informácie o spracovaní vasich dát. Nase postupy na ochranu údajov sú v súlade s federálnym zákonom o ochrane dát (BDSG), rovnako ako Telemediengesetzetz 1: 1048576

Zber, spracovanie a pouzitie osobných údajov

Môzete navstívit nase webové stránky bez uvedenia osobných údajov . Ulozíme – a to aj v prípade, ze návsteva sa uskutocnuje cez reklamné odkazy – prístup len k dátam bez osobného odkazu.

  • Meno vásho poskytovatela internetových sluzieb
  • Miesto, odkial ste nás navstívili
  • Názov pozadovaného súboru

Tieto údaje budú pouzité iba pre zlepsenie nasej ponuky a neumoznujú vyvodit ziadne závery o vasej osobe.

Zhromazdujeme, ukladáme a spracovávame dáta pre spracovanie objednávok o kúpe a vsetky následné spracovania zárucnej lehoty rovnako ako pre reklamné úcely. Osobné údaje budú zhromazdované, ak nám to dobrovolne povolíte ako súcast vasej objednávky alebo pre otvorenie úctu zákazníka alebo pri registrácii na odber noviniek.

Vase osobné údaje budú poskytnuté poskytovatelom sluzieb (dopravcov, logistikov, banky) zamestnaných u nás, pri plnení objednávky.

Právo na prístup

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo na bezplatné informácie o vasich ulozených dátach, rovnako ako v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto dát a podstatné dôvody pre bonity – súvisiace s nepriaznivými údajmi ktoré by ste mohli zadat pri objednávke.

E-mailová reklama (pri registrácii reklamného buletinu)

Ak ste sa prihlásili k odberu reklamy samostatne, bude vasa e-mailová adresa pouzitá pre vlastné reklamné úcely, kým sa odhlásit z bulletinu. Je mozné sa kedykolvek odhlásit, bez vzniku akýchkolvek iných náklady ako na prenos v závislosti na základných nákladových cenách.

Pouzívanie cookies

Pouzívame takzvaných cookies na nasich webových stránkach. Cookies (susienky, keksy) sú malé súbory, ktoré sú ulozené na nosici dát a ukladajú urcité nastavenia a dáta pre výmenu s nasím systémom pomocou prehliadaca. Toto úlozisko nám pomáha navrhnút webové stránky pre vás a spravit ichpre vás jednoduchsie na pouzitie ako napríklad pri skladovaní konkrétne polozky, takze ich nemusíte zakazdým opakovat. Vás prehliadac umoznuje obmedzit nastavenie pre pouzívanie cookies, co môze viest k tomu, ze nasa ponuka nebude pracovat správne. Cookies môzu byt takisto vymazané.

Cookies

Tieto súbory cookies relácií (tiez známe ako sessioncookies) sú zmazané po zatvorení prehliadaca.

Bezpecnost dát

Vase platobné údaje budú zasifrované v procese objednávania cez internet. Zabezpecujeme nase webové stránky a dalsie systémy prostredníctvom technických a organizacných opatrení proti strate, zniceniu, prístupu, modifikácii a síreniu vasich dát neoprávnenými osobami. Vzdy by ste mali mat svoj prístup k informáciám dôverný a zavriet okno prehliadaca, ked ste skoncil, najmä ak zdielate pocítac s ostatnými.

Kontakt pre ochranu údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zberu, spracovania alebo pouzívania vasich osobných údajov, v prípade informácií, opravy, zablokovania alebo vymazania údajov a súhlas odvolat sa, kontaktujte:
IVY GmbH – Zákaznícky servis

info@hoteyessteam.com

Nástroje na sledovanie internetu / Google Analytics s príponou „anonymné IP“

Táto webová stránka pouzíva Google Analytics pre webovú analýzu. Ide o sluzbu poskytovanú spolocnostou Google, Inc. ( „Google“) Google Analytics pouzíva „cookies“. Informácie o uzívaní tejto webovej stránky (vrátane vasej IP adresy) vygenerované súborom cookie sa prenása na server spolocnosti Google v USA a tam sú ulozené. Google respektuje poziadavky o ochrane osobných údajov dohody US Safe Harbor a je registrovaná s US Department of Commerce programu „Safe Harbor“. Google pouzije tieto informácie na vyhodnotenie vásho pouzívania webovej stránky, zostaví správy o aktivitách webovej stránky a nám poskytnú dalsie sluzby spojené s pouzívaním webových stránok a internete.

Google bude tiez poskytovat tieto informácie tretím stranám, ak to vyzaduje zákon alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje v zastúpení spolocnosti Google. Google nebude spájat vasu IP adresu s dalsími dátami z Googlu. Môzete zabránit odosielaniu cookies zodpovedajúcim nastavením vásho prehliadaca.